i-phone
Nắp Bằng Đen Phi 95

Nắp Bằng Đen Phi 95


Nắp Bằng Đen Phi 95 được dùng để đậy các sản phẩm ly nhựa sử dụng một lần cho các cửa hàng kinh doanh thức uống trà và cà phê.

  • Sản phẩm: Nắp bằng đen phi 95
  • Chất liệu: Nhựa PP
  • Đường kính: 95mm
  • Màu sắc: Đen

Các Vật Dụng Sử Dụng Kèm Nắp Bằng Đen Phi 95

Thông Tin Liên Hệ

Chat with us