Sản phẩm

HỘP GIẤY THỰC PHẨM


KHAY ĐỰNG THỰC PHẨM

Khay Nhôm Đựng Cơm 2 Ngăn 850ml - Chữ Nhật
  • Khay Nhôm Đựng Cơm 2 Ngăn 850ml - Chữ Nhật
Khay Nhôm Đựng Thực Phẩm 1040ml - Chữ Nhật
  • Khay Nhôm Đựng Thực Phẩm 1040ml - Chữ Nhật
Khay Nhôm Đựng Thực Phẩm 420ml - Chữ Nhật
  • Khay Nhôm Đựng Thực Phẩm 420ml - Chữ Nhật
Khay Nhôm Đựng Thực Phẩm 540ml - Hình Vuông
  • Khay Nhôm Đựng Thực Phẩm 540ml - Hình Vuông
Khay Nhôm Đựng Thực Phẩm 670ml - Hình Tròn
  • Khay Nhôm Đựng Thực Phẩm 670ml - Hình Tròn
Khay Nhôm Đựng Thực Phẩm 690ml - Chữ Nhật
  • Khay Nhôm Đựng Thực Phẩm 690ml - Chữ Nhật

GIẤY CHỐNG TRÀN

Giấy Chống Tràn Ly Nhựa Ly Giấy
  • Giấy Chống Tràn Ly Nhựa Ly Giấy

 
 

093 171 9689

Chat with us