Sản phẩm

Ống hút có sẵn

Ống hút giấy phi 12 - kraft - không bọc giấy
 • Ống hút giấy phi 12 - kraft - không bọc giấy
Ống Hút Giấy Phi 12 Cao Cấp
 • Ống Hút Giấy Phi 12 Cao Cấp
Ống hút giấy phi 6 - kraft - không bọc giấy
 • Ống hút giấy phi 6 - kraft - không bọc giấy
Ống Hút Giấy Phi 6 Cao Cấp
 • Ống Hút Giấy Phi 6 Cao Cấp
Ống hút giấy phi 8 - kraft - không bọc giấy
 • Ống hút giấy phi 8 - kraft - không bọc giấy
Ống Hút Giấy Phi 8 Cao Cấp
 • Ống Hút Giấy Phi 8 Cao Cấp
Ống Hút Nhựa Phi 12 Cao Cấp
 • Ống Hút Nhựa Phi 12 Cao Cấp
Ống Hút Nhựa Phi 6 Cao Cấp
 • Ống Hút Nhựa Phi 6 Cao Cấp
Ống Hút Nhựa Phi 8 Cao Cấp
 • Ống Hút Nhựa Phi 8 Cao Cấp
Ống hút nóng
 • Ống hút nóng
Ống hút phi 12 - trong - có bọc
 • Ống hút phi 12 - trong - có bọc
Ống hút phi 12 - trong - không bọc
 • Ống hút phi 12 - trong - không bọc
Ống hút phi 6 - đen - lò xo
 • Ống hút phi 6 - đen - lò xo
Ống hút phi 8 - trong - có bọc
 • Ống hút phi 8 - trong - có bọc
Ống hút phi 8 - trong - không bọc
 • Ống hút phi 8 - trong - không bọc
Ống Hút Uống Nóng
 • Ống Hút Uống Nóng

Ống hút in màng bọc theo yêu cầu

Ống hút cà phê (6mm) - IN MÀNG BỌC
 • Ống hút cà phê (6mm) - IN MÀNG BỌC
Ống hút đá xay (8mm) - IN MÀNG BỌC
 • Ống hút đá xay (8mm) - IN MÀNG BỌC
Ống hút trân châu (12mm) - IN MÀNG BỌC
 • Ống hút trân châu (12mm) - IN MÀNG BỌC

 
 

093 171 9689

Chat with us