Sản phẩm

Ống hút có sẵn

Ống Hút Cong Đen Uống Cà phê
 • Ống Hút Cong Đen Uống Cà phê
Ống Hút Giấy Phi 12 Kraft
 • Ống Hút Giấy Phi 12 Kraft
Ống Hút Giấy Phi 6 Kraft
 • Ống Hút Giấy Phi 6 Kraft
Ống Hút Giấy Phi 8 Kraft
 • Ống Hút Giấy Phi 8 Kraft
Ống Hút Nhựa Phi 12
 • Ống Hút Nhựa Phi 12
Ống Hút Nhựa Phi 6
 • Ống Hút Nhựa Phi 6
Ống Hút Nhựa Phi 8
 • Ống Hút Nhựa Phi 8
Ống Hút Trà Sữa Phi 12, Loại Dài 28cm, Có Màng Bọc
 • Ống Hút Trà Sữa Phi 12, Loại Dài 28cm, Có Màng Bọc
Ống Hút Uống Nóng
 • Ống Hút Uống Nóng

Ống hút in màng bọc theo yêu cầu

Ống hút cà phê (6mm) - IN MÀNG BỌC
 • Ống hút cà phê (6mm) - IN MÀNG BỌC
Ống hút đá xay (8mm) - IN MÀNG BỌC
 • Ống hút đá xay (8mm) - IN MÀNG BỌC
Ống hút trân châu (12mm) - IN MÀNG BỌC
 • Ống hút trân châu (12mm) - IN MÀNG BỌC

 
 

093 171 9689

Chat with us