Sản phẩm

Ống hút có sẵn

Ống hút nóng
  • Ống hút nóng
Ống hút phi 12 - trong - có bọc
  • Ống hút phi 12 - trong - có bọc
Ống hút phi 12 - trong - không bọc
  • Ống hút phi 12 - trong - không bọc
Ống hút phi 6 - đen - lò xo
  • Ống hút phi 6 - đen - lò xo
Ống hút phi 8 - trong - có bọc
  • Ống hút phi 8 - trong - có bọc
Ống hút phi 8 - trong - không bọc
  • Ống hút phi 8 - trong - không bọc

Ống hút in màng bọc theo yêu cầu

Ống hút cà phê (6mm) - IN MÀNG BỌC
  • Ống hút cà phê (6mm) - IN MÀNG BỌC
Ống hút đá xay (8mm) - IN MÀNG BỌC
  • Ống hút đá xay (8mm) - IN MÀNG BỌC
Ống hút trân châu (12mm) - IN MÀNG BỌC
  • Ống hút trân châu (12mm) - IN MÀNG BỌC

 
 

093 171 9689

Chat with us